Mag je een mantelzorgwoning overal plaatsen? Wat je moet weten voordat je bouwt.

Mag je een mantelzorgwoning overal plaatsen? Wat je moet weten voordat je bouwt.

render-company-3d-visualisatie-interieur

Het plaatsen van een mantelzorgwoning is niet altijd zomaar toegestaan. Het is belangrijk om te weten dat er bepaalde regels en wetten zijn die van toepassing zijn op het plaatsen van een mantelzorgwoning.

In Nederland valt het plaatsen van een mantelzorgwoning onder het Bouwbesluit 2012 en de regels van de gemeente waarin de woning geplaatst wordt. Over het algemeen zijn er twee manieren om een mantelzorgwoning te plaatsen: door middel van een omgevingsvergunning of door middel van een melding bij de gemeente.

Als de mantelzorgwoning aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan deze vergunningsvrij geplaatst worden. De voorwaarden hiervoor zijn onder meer dat de woning binnen het bouwvlak van de hoofdwoning wordt geplaatst en dat de woning voldoet aan de regels voor bijgebouwen en/of aan- en uitbouwen. Het is echter belangrijk om de regels van de betreffende gemeente te raadplegen, omdat deze kunnen variëren.

Als de mantelzorgwoning niet vergunningsvrij geplaatst kan worden, moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De gemeente zal dan beoordelen of de woning aan alle bouwtechnische eisen en de regelgeving voldoet. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van specifieke regels voor de mantelzorgwoning, zoals bijvoorbeeld de eis dat deze slechts tijdelijk mag worden geplaatst.

Kortom, het is belangrijk om de regels en wetten rondom het plaatsen van een mantelzorgwoning in uw gemeente te raadplegen voordat u overgaat tot plaatsing. Verior kan u hierbij helpen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze mailings en blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.